Reglament

Article 1.

DENOMINACIÓ 

Women Race El Corte Inglés de Tarragona

La Women Race El Corte Inglés és una cursa solidària, els beneficis de la qual van destinats a l’Associació contra el càncer a Tarragona, amb el patrocini d’El Corte Inglés i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona.

Article 2.

DATA I HORARI
Tarragona, 22 d’octubre de 2023, 9.30 h

Article 3.

PARTICIPACIÓ
Podran formar part en aquesta prova totes aquelles dones de qualsevol edat que ho desitgin, sempre i quan estiguin correctament inscrites, tant en temps com en forma.
L’organització podrà desqualificar tot aquell participant que no respecti les bases establertes per l’organització.
Les persones amb mobilitat reduïda o acompanyades amb cotxets de nadó o d’altres aparells amb rodes hauran de situar-se a les darreres posicions de la sortida.
No està permesa la participació amb handbike.
Els homes podran participar-hi només en categoria individual i no podran optar a les medalles.

Article 4.

DISTÀNCIA I RECORREGUT
La prova es realitzarà a peu, sobre un recorregut de 5 Km en una única volta. Amb sortida i arribada única davant d’El Corte Inglés de Tarragona (Rambla President Lluís Companys).
Championchip cronometrarà el temps exacte de les participants gràcies al dorsal-xip.
El recorregut es pot fer corrent o caminant. La meta tancarà a les 10:50 h.
Hi haurà un punt d’avituallament un cop superada la línia de meta.

Article 5.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions seran únicament on-line.

Inici d’inscripcions
Dijous 20 de juliol, a les 8.00 h al web https://beta.runningsolutions.es
Preu: 12 €

Tancament d’inscripcions
Dilluns 16 d’octubre, a les 23.59 h, o quan s’arribi al límit màxim d’inscripcions.

L’import s’abonarà en el moment de la inscripció i serà imprescindible presentar el comprovant d’inscripció o el DNI per recollir el dorsal-xip.

La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s’admetran devolucions de l’import de la inscripció per cap causa.

Article 6.

FIRA DE LA CORREDORA
La samarreta, el dorsal-xip i la bossa de la corredora es lliuraran a la Fira de la corredora, situada a la planta d’esports de El Corte Inglés de Tarragona (5a planta) durant el divendres 20 d’octubre, de 9.30 h a 21.00 h, i el dissabte 21 d’octubre de 9.30 ha 21.00 h .

Per a la recollida és imprescindible presentar el resguard de la inscripció o el DNI de les participants.

En cas de recollida en nom d’altres persones cal presentar també el comprovant de la inscripció i una fotocòpia del DNI o passaport d’aquestes.

El xip de cronometratge ja va incorporat al dorsal i no s’haurà de recollir ni retornar el dia de la cursa. No el desenganxis del dorsal perquè et puguin cronometrar correctament.
Només es permet l’ús del dorsal-xip aportat per l’organització.
Els dorsals s’hauran de portar molt visibles al pit durant la totalitat de la cursa.

Article 7.

CATEGORIES

S’estableixen les següents categories:

5 categories individuals:

 1. Infantil (del 2008 al 2023)
 2. Júnior (del 2004 al 2007)
 3. Sènior (del 1978 al 2003)
 4. Veteranes (del 1964 al 1977)
 5. Màster (a partir del 1963)

3 categories d’equips:

 1. 2 germanes
 2. 2 amigues
 3. Mare i filla

Cada participant només podrà participar en una ÚNICA categoria, que haurà de concretar en el moment de fer la inscripció:

 • Individual
 • 2 germanes
 • 2 amigues
 • Mare i filla

Article 8.

ASSISTÈNCIA MÈDICA
Creu Roja donarà el servei mèdic durant tot el transcurs de l’esdeveniment. Instal·larà diferents punts d’assistència en el recorregut.
L’organització declina tota responsabilitat física o moral que pugui sorgir durant la competició.
No obstant això, totes les participants estaran cobertes per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança esportiva d’accidents, d’acord amb el Reial Decret 1428/2003, del reglament de Circulació, requisit imprescindible per poder participar-hi.

Article 9.

CLASSIFICACIONS
La classificació general oficial, es publicarà a la pàgina web (www.womenraceelcorteingles.cat) i a les xarxes socials durant els dies posteriors a la cursa.
Les classificacions per equips es faran mitjançant la suma dels temps de totes les integrants de cada equip.

Article 10.

PREMIS I MEDALLES
Les 3 primeres dones que passin per meta seran les guanyadores absolutes de la cursa i pujaran al podi per rebre el premi corresponent, independentment de la categoria a la que estiguin inscrites.

També es donen medalles a les 3 primeres classificades de cada categoria, tant individual com d’equip, seguint l’ordre de la classificació oficial. Només podràs optar al premi de la categoria a la que t’has inscrit (per exemple, si participes en la categoria 2 germanes i fas el millor temps de la categoria júnior, no seràs la guanyadora de la categoria júnior).

Per optar a medalla de categoria absoluta, és imprescindible participar amb la samarreta de la Women Race.

La participació masculina és solidària, només es pot inscriure en categoria individual i no té opció a medalla.

Article 11.

RESPONSABILITAT
La participació a l’esdeveniment es troba sota la responsabilitat i tutela de les participants. En el moment de fer la inscripció, la participant manifesta que es troba físicament apta per la prova.
L’organització declina tota responsabilitat dels danys que les participants puguin patir, ocasionar o derivar d’elles a tercers/es durant la prova.

Article 12.

AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE

Les fotografies i les imatges de les participants es publicaran a la pàgina web www.womenraceelcorteingles.cat i a les xarxes socials durant els dies posteriors a la cursa.

La participació a La Women Race El Corte Inglés suposa permetre l’autorització a El Corte Inglés, SA perquè les imatges gravades (vídeo) i fotografies realitzades durant la cursa, i el nom, cognoms i temps dels participants siguin utilitzats per dur a terme activitats publicitàries i/o promocionals relacionades amb la Women Race El Corte Inglés i les futures edicions, en qualsevol format o mitjà (incloent anuncis impresos, televisió, ràdio o Internet), amb un àmbit territorial mundial, per un període indefinit i amb caràcter gratuït.

La presa de totes i cadascuna de les decisions relatives a l’exhibició dels suports en què s’incorporin les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps serà de l’exclusiva competència i responsabilitat d’El Corte Inglés, que decidirà en funció de les pròpies necessitats.

Les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps no seran utilitzades per altres finalitats que difereixin de les expressades, ni seran cedides a tercers per a un ús diferent de l’expressat anteriorment.

Article 13.

DADES PERSONALS

Responsable
El Corte Inglés, SA, amb Domicili Social al  c/ Hermosilla 112, 28009 Madrid.

Delegat de Protecció de Dades
delegado.protecciondatos@elcorteingles.es

Finalitat principal
La finalitat del tractament és gestionar la vostra subscripció a la Women Race El Corte Inglés, així com el desenvolupament de l’activitat esportiva.

Pel fet de realitzar la inscripció, el participant accepta les normes per les quals es regeix aquesta prova esportiva.

Altres finalitats
Enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Women Race El Corte Inglés per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics).

Legitimació
La legitimació per al tractament de les vostres dades és la vostra sol·licitud de participació a la Women Race El Corte Inglés. L’enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Women Race està basat en l’interès legítim de El Corte Inglés de promocionar-ne la participació.

Destinataris
En alguns casos, contractem a empreses tecnològiques per desenvolupar la web de la Women Race El Corte Inglés, així que poden emmagatzemar i tractar les vostres dades per a la gestió de la cursa. Igualment, és necessari que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder-li prestar el servei que ha sol·licitat, per exemple, a empreses de logística, control de temps, transport i entrega i impremtes.

Igualment, la vostra informació personal estarà a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les vostres dades de caràcter personal.

Drets
Les persones interessades teniu dret a obtenir l’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si en fos el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservaríem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Igualment, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, els interessats podeu oposar-vos al tractament de les dades, i la informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals en manifesteu l’oposició.

Quan sigui tècnicament possible, com a interessat podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament.

Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, com a interessat podeu dirigir-vos per correu electrònic, amb una imatge adjunta d’un document acreditatiu de la vostra identitat (DNI o Passaport), a comunicaciocatalunya@elcorteingles.es.

Com a persona interessada podeu presentar una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan no estigueu satisfet amb l’exercici dels vostres drets. Per a més detalls consulteu la pàgina web https://www.agpd.es

Article 14.

INFORMACIÓ
Per resoldre qualsevol tipus de dubte, podeu enviar un correu electrònic a info@gaudiumsports.com

Lloc de la cursa

Rambla President Lluís Companys, 7
43005 Tarragona

Enviar Email

info@gaudiumsports.com

Organitzador

Gaudium Sports